کشور کانادا انواع مختلفی از مدارس خصوصی و دولتی را جهت تحصیل دانش آموزان بین المللی ارایه میدهد که شرایط مناسب و راحتری را برای ورود به مقاطع بالاتر فراهم می سازد.
شهریه مدارس دولتی حدود ۱۴ هزار دلار و مدارس شبانه روزی حدود ۳۴ هزار دلار میباشد که پرداخت شهریه اکثر این مدارس خصوصی به عهده خود متقاضی میباشد که دریافت کمک هزینه از دولت برای دانشجویان بین المللی بسیار محدود میباشد.
این مدارس شامل گزینه های مختلفی از جمله خوابگاه های شبانه روزی جهت اقامت دانش آموزان. فعالیت های خارج از برنامه شامل کلاس های ورزشی و آموزش فرانسه و زبان انگلیسی و… میباشد.
قابل توجه است که برای ورود به مدارس کانادا نیازی به مدرک زبان نیست.

برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید وقت راهنمایی فرم ارزیابی را پرکنید